A Clockmaker's Tale

Hướng dẫn

Nhấn A để bắt đầu trò chơi. Nhấn vào Bàn phím mũi tên trên màn hình để di chuyển. Nhấn A để thực hiện cuộc đối thoại và tương tác với mọi người hoặc đồ vật.

Mục tiêu của bạn là khôi phục đồng hồ lớn của thành phố trước khi bóng tối nuốt chửng thị trấn! Khám phá khu rừng và khôi phục các đồng hồ khác để tìm những mảnh còn thiếu.

Khi sửa đồng hồ, hãy sử dụng Bàn phím mũi tên trên màn hình để di chuyển con trỏ của bạn. Để chọn một đối tượng, hãy nhấn A. Di chuyển đối tượng vào đường viền thích hợp để khôi phục đồng hồ.

Nhấn ENTER để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Z để chuyển qua đối thoại và tương tác với mọi người hoặc đồ vật.

Mục tiêu của bạn là khôi phục đồng hồ lớn của thành phố trước khi bóng tối nuốt chửng thị trấn! Khám phá khu rừng và khôi phục các đồng hồ khác để tìm những mảnh còn thiếu.

Khi sửa đồng hồ, hãy sử dụng Phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển con trỏ của bạn. Để chọn một đối tượng, nhấn Z. Di chuyển đối tượng vào đường viền thích hợp để khôi phục đồng hồ.

4.0 Rating Star
926
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn A để bắt đầu trò chơi. Nhấn vào Bàn phím mũi tên trên màn hình để di chuyển. Nhấn A để thực hiện cuộc đối thoại và tương tác với mọi người hoặc đồ vật.

Mục tiêu của bạn là khôi phục đồng hồ lớn của thành phố trước khi bóng tối nuốt chửng thị trấn! Khám phá khu rừng và khôi phục các đồng hồ khác để tìm những mảnh còn thiếu.

Khi sửa đồng hồ, hãy sử dụng Bàn phím mũi tên trên màn hình để di chuyển con trỏ của bạn. Để chọn một đối tượng, hãy nhấn A. Di chuyển đối tượng vào đường viền thích hợp để khôi phục đồng hồ.

Nhấn ENTER để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Z để chuyển qua đối thoại và tương tác với mọi người hoặc đồ vật.

Mục tiêu của bạn là khôi phục đồng hồ lớn của thành phố trước khi bóng tối nuốt chửng thị trấn! Khám phá khu rừng và khôi phục các đồng hồ khác để tìm những mảnh còn thiếu.

Khi sửa đồng hồ, hãy sử dụng Phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển con trỏ của bạn. Để chọn một đối tượng, nhấn Z. Di chuyển đối tượng vào đường viền thích hợp để khôi phục đồng hồ.

4.0 Rating Star
926
Phiếu bầu