Basket and Ball

Hướng dẫn

Chạm vào các nút trái và phải để di chuyển xung quanh. Chạm vào mũi tên xuống để nhảy xuống và bật lên. Nhảy vào rổ để đánh bại cấp độ.

Nhấn phím cách để nhảy xuống và bật lên. Nhấn phím mũi tên trái và phải để di chuyển sang trái và phải. Nhấn phím cách nhanh chóng để kích hoạt chế độ năng lượng và nhảy cao hơn. Nhảy vào rổ để vượt qua cấp độ.

Cách chơi Basket and Ball trên điện thoại của bạn

Bạn có biết rằng bạn cũng có thể chơi Basket and Ball trên điện thoại của mình không? Đó là một cách tuyệt vời để chơi mà không phải lo lắng về việc mất dữ liệu đã lưu của bạn.

Đối với thiết bị iOS, chỉ cần chạm vào biểu tượng "Chia sẻ" iOS share trong Safari và chọn "Thêm vào Màn hình chính". Đối với thiết bị Android, hãy nhấn vào biểu tượng “Thực đơn” android pwa và chọn "Cài đặt ứng dụng".

4.4 Rating Star
312,679
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào các nút trái và phải để di chuyển xung quanh. Chạm vào mũi tên xuống để nhảy xuống và bật lên. Nhảy vào rổ để đánh bại cấp độ.

Cách chơi Basket and Ball trên điện thoại của bạn

Để chơi Basket and Ball dễ dàng bất cứ lúc nào, bạn có thể thêm nó trực tiếp vào điện thoại của mình dưới dạng ứng dụng. Đó là một cách tuyệt vời để chơi mà không phải lo lắng về việc mất dữ liệu lưu trong trò chơi của bạn.

Đối với thiết bị iOS, chỉ cần chạm vào biểu tượng "Chia sẻ" iOS share trong Safari và chọn "Thêm vào Màn hình chính". Đối với thiết bị Android, hãy nhấn vào biểu tượng “Thực đơn” android pwa và chọn "Cài đặt ứng dụng".

Nhấn phím cách để nhảy xuống và bật lên. Nhấn phím mũi tên trái và phải để di chuyển sang trái và phải. Nhấn phím cách nhanh chóng để kích hoạt chế độ năng lượng và nhảy cao hơn. Nhảy vào rổ để vượt qua cấp độ.

4.4 Rating Star
312,679
Phiếu bầu