Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Wave Run

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 23, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(14,209 Phiếu bầu)
Release :
Mar 22, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển, nhảy và chạy. Chơi trước? Nhấn nút X trước khi bạn bắt đầu để chuyển đến màn hình chọn cấp độ.

Chơi trước? Nhấn X trước khi bạn bắt đầu để chuyển đến màn hình chọn cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái và phải. Nhấn Z để nhảy và giữ nó để di chuột với gói phản lực của bạn. Nhấn X để lao về phía trước hoặc X và LÊN hoặc XUỐNG để lao theo các hướng đó. Nhúng vào nước để đổ đầy đồng hồ jetpack của bạn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 23, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(14,209 Phiếu bầu)
Release :
Mar 22, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển, nhảy và chạy. Chơi trước? Nhấn nút X trước khi bạn bắt đầu để chuyển đến màn hình chọn cấp độ.

Chơi trước? Nhấn X trước khi bạn bắt đầu để chuyển đến màn hình chọn cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái và phải. Nhấn Z để nhảy và giữ nó để di chuột với gói phản lực của bạn. Nhấn X để lao về phía trước hoặc X và LÊN hoặc XUỐNG để lao theo các hướng đó. Nhúng vào nước để đổ đầy đồng hồ jetpack của bạn.

3.9 Rating Star
14,209
Phiếu bầu