Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pixel Quest

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(45,710 Phiếu bầu)
Release :
Dec 11, 2014

Hướng dẫn

Giúp Rex thu thập tất cả các thần tượng và kho báu ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đừng để thời gian chạy ra ngoài!

Rex biết rất nhiều nước đi để giữ cho mình không gặp rắc rối. Thực hiện cú nhảy đôi bằng cách nhảy lại khi Rex đang ở trên không, và trượt hoặc leo lên tường bằng cách nhảy trong khi giữ Rex dựa vào tường. Thu thập thông tin bằng S và lao bằng cách nhấn L.

Giúp Rex thu thập tất cả các thần tượng và kho báu ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đừng để thời gian chạy ra ngoài!

Rex biết rất nhiều nước đi để giữ cho mình không gặp rắc rối. Thực hiện cú nhảy đôi bằng cách nhảy lại khi Rex đang ở trên không, và trượt hoặc leo lên tường bằng cách nhảy trong khi giữ Rex dựa vào tường. Thu thập thông tin bằng S và lao bằng cách nhấn L.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(45,710 Phiếu bầu)
Release :
Dec 11, 2014

Hướng dẫn

Giúp Rex thu thập tất cả các thần tượng và kho báu ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đừng để thời gian chạy ra ngoài!

Rex biết rất nhiều nước đi để giữ cho mình không gặp rắc rối. Thực hiện cú nhảy đôi bằng cách nhảy lại khi Rex đang ở trên không, và trượt hoặc leo lên tường bằng cách nhảy trong khi giữ Rex dựa vào tường. Thu thập thông tin bằng S và lao bằng cách nhấn L.

Giúp Rex thu thập tất cả các thần tượng và kho báu ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Đừng để thời gian chạy ra ngoài!

Rex biết rất nhiều nước đi để giữ cho mình không gặp rắc rối. Thực hiện cú nhảy đôi bằng cách nhảy lại khi Rex đang ở trên không, và trượt hoặc leo lên tường bằng cách nhảy trong khi giữ Rex dựa vào tường. Thu thập thông tin bằng S và lao bằng cách nhấn L.

4.4 Rating Star
45,710
Phiếu bầu