Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Little Giant

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(19,779 Phiếu bầu)
Release :
Jun 07, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhận tiền để mở khóa cổng, sau đó vào bên trong.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Thu thập tiền xu để mở cổng, sau đó vào cổng mà không va vào bất kỳ chướng ngại vật nào.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(19,779 Phiếu bầu)
Release :
Jun 07, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhận tiền để mở khóa cổng, sau đó vào bên trong.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Thu thập tiền xu để mở cổng, sau đó vào cổng mà không va vào bất kỳ chướng ngại vật nào.

4.4 Rating Star
19,779
Phiếu bầu