Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Conjugate

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(34,775 Phiếu bầu)
Release :
Mar 07, 2019

Hướng dẫn

Nhấn mũi tên lên để nhảy và mũi tên xuống để cúi xuống. Hoàn thành khóa học một cách an toàn. Khi bạn đi hết màn chơi, chướng ngại vật cũ sẽ biến mất và chướng ngại vật mới sẽ xuất hiện. Hoàn thành cấp độ một lần nữa, lần này ghi nhớ vị trí của tất cả các chướng ngại vật.

Nhấn mũi tên lên để nhảy và mũi tên xuống để cúi xuống. Hoàn thành khóa học một cách an toàn. Khi bạn đi hết màn chơi, chướng ngại vật cũ sẽ biến mất và chướng ngại vật mới sẽ xuất hiện. Hoàn thành cấp độ một lần nữa, lần này ghi nhớ vị trí của tất cả các chướng ngại vật.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(34,775 Phiếu bầu)
Release :
Mar 07, 2019

Hướng dẫn

Nhấn mũi tên lên để nhảy và mũi tên xuống để cúi xuống. Hoàn thành khóa học một cách an toàn. Khi bạn đi hết màn chơi, chướng ngại vật cũ sẽ biến mất và chướng ngại vật mới sẽ xuất hiện. Hoàn thành cấp độ một lần nữa, lần này ghi nhớ vị trí của tất cả các chướng ngại vật.

Nhấn mũi tên lên để nhảy và mũi tên xuống để cúi xuống. Hoàn thành khóa học một cách an toàn. Khi bạn đi hết màn chơi, chướng ngại vật cũ sẽ biến mất và chướng ngại vật mới sẽ xuất hiện. Hoàn thành cấp độ một lần nữa, lần này ghi nhớ vị trí của tất cả các chướng ngại vật.

3.9 Rating Star
34,775
Phiếu bầu