Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Quax

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,126 Phiếu bầu)
Release :
Jul 11, 2022

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Nhấn ESC để mở menu. Khi bạn muốn nhảy tường, hãy giữ W hoặc LÊN và nhấn A/D hoặc TRÁI/PHẢI để nhảy. Chạy qua các khối có mũi tên trắng giúp bạn tăng tốc độ.

Mục tiêu của bạn là đến được ô vuông màu xanh lơ lửng mà không bị rơi khỏi bục!

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Nhấn ESC để mở menu. Khi bạn muốn nhảy tường, hãy giữ W hoặc LÊN và nhấn A/D hoặc TRÁI/PHẢI để nhảy. Chạy qua các khối có mũi tên trắng giúp bạn tăng tốc độ.

Mục tiêu của bạn là đến được ô vuông màu xanh lơ lửng mà không bị rơi khỏi bục!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,126 Phiếu bầu)
Release :
Jul 11, 2022

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Nhấn ESC để mở menu. Khi bạn muốn nhảy tường, hãy giữ W hoặc LÊN và nhấn A/D hoặc TRÁI/PHẢI để nhảy. Chạy qua các khối có mũi tên trắng giúp bạn tăng tốc độ.

Mục tiêu của bạn là đến được ô vuông màu xanh lơ lửng mà không bị rơi khỏi bục!

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Nhấn ESC để mở menu. Khi bạn muốn nhảy tường, hãy giữ W hoặc LÊN và nhấn A/D hoặc TRÁI/PHẢI để nhảy. Chạy qua các khối có mũi tên trắng giúp bạn tăng tốc độ.

Mục tiêu của bạn là đến được ô vuông màu xanh lơ lửng mà không bị rơi khỏi bục!

3.5 Rating Star
1,126
Phiếu bầu