Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Colour Rush

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(32,095 Phiếu bầu)
Release :
Sep 27, 2017

Hướng dẫn

Hãy cẩn thận: các bức tường sẽ vô hình cho đến khi bạn sơn chúng. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Nhấn Lên để nhảy. Nhấn Up một lần nữa để nhảy đôi và bắn tung tóe sơn. Đến trạm kiểm soát trước khi sơn của bạn hết để vượt qua cấp độ.

Hãy cẩn thận: các bức tường sẽ vô hình cho đến khi bạn sơn chúng. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Nhấn Lên để nhảy. Nhấn Up một lần nữa để nhảy đôi và bắn tung tóe sơn. Đến trạm kiểm soát trước khi sơn của bạn hết để vượt qua cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(32,095 Phiếu bầu)
Release :
Sep 27, 2017

Hướng dẫn

Hãy cẩn thận: các bức tường sẽ vô hình cho đến khi bạn sơn chúng. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Nhấn Lên để nhảy. Nhấn Up một lần nữa để nhảy đôi và bắn tung tóe sơn. Đến trạm kiểm soát trước khi sơn của bạn hết để vượt qua cấp độ.

Hãy cẩn thận: các bức tường sẽ vô hình cho đến khi bạn sơn chúng. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Nhấn Lên để nhảy. Nhấn Up một lần nữa để nhảy đôi và bắn tung tóe sơn. Đến trạm kiểm soát trước khi sơn của bạn hết để vượt qua cấp độ.

4.3 Rating Star
32,095
Phiếu bầu