Big Time Butter Baron

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấp đầy sàn nhà máy bằng các mảnh ghép bơ. Di chuyển các mảnh bằng chuột của bạn. Nhấn vào đây để đặt chúng trên sàn nhà.

Sử dụng các phím mũi tên, phím cách hoặc phím WASD để xoay các quân cờ.

Mục tiêu của bạn là lấp đầy sàn nhà máy bằng các mảnh ghép bơ. Di chuyển các mảnh bằng chuột của bạn. Nhấn vào đây để đặt chúng trên sàn nhà.

Sử dụng các phím mũi tên, phím cách hoặc phím WASD để xoay các quân cờ.

4.5 Rating Star
8,491
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấp đầy sàn nhà máy bằng các mảnh ghép bơ. Di chuyển các mảnh bằng chuột của bạn. Nhấn vào đây để đặt chúng trên sàn nhà.

Sử dụng các phím mũi tên, phím cách hoặc phím WASD để xoay các quân cờ.

Mục tiêu của bạn là lấp đầy sàn nhà máy bằng các mảnh ghép bơ. Di chuyển các mảnh bằng chuột của bạn. Nhấn vào đây để đặt chúng trên sàn nhà.

Sử dụng các phím mũi tên, phím cách hoặc phím WASD để xoay các quân cờ.

4.5 Rating Star
8,491
Phiếu bầu