Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Block the Pig

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 17, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(133,848 Phiếu bầu)
Release :
Aug 29, 2014

Hướng dẫn

Chạm vào một ô để đặt một khối ở đó. Giữ cho con lợn không đạt được lối ra!

Mục tiêu của bạn là xây những bức tường xung quanh con lợn để ngăn nó trốn thoát. Nhấp vào một ô để đặt một khối ở đó. Tiếp tục đặt các khối cho đến khi bạn bao quanh con lợn. Đừng để nó chạm vào một trong các ô cạnh!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 17, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(133,848 Phiếu bầu)
Release :
Aug 29, 2014

Hướng dẫn

Chạm vào một ô để đặt một khối ở đó. Giữ cho con lợn không đạt được lối ra!

Mục tiêu của bạn là xây những bức tường xung quanh con lợn để ngăn nó trốn thoát. Nhấp vào một ô để đặt một khối ở đó. Tiếp tục đặt các khối cho đến khi bạn bao quanh con lợn. Đừng để nó chạm vào một trong các ô cạnh!

4.1 Rating Star
133,848
Phiếu bầu