C-Square

Hướng dẫn

Chạm và kéo một ô từ dưới cùng của màn hình để đặt lên trên các hình khối màu đỏ để làm cho hình vuông có màu xanh lam. Có ba chế độ khác nhau: Dễ, Trung bình và Khó. Phương tiện bao gồm các khối màu trắng đóng vai trò là rào cản. Phần cứng bao gồm tùy chọn xoay các mảnh ghép bằng cách nhấn vào nút ở góc dưới cùng bên phải.

Bạn có thể làm cho tất cả các hình vuông màu xanh?

GỢI Ý: Nếu câu đố quá khó, hãy nhấn vào mũi tên ở góc trên bên phải để bỏ qua câu đố!

Nhấp và kéo một ô từ dưới cùng của màn hình để đặt lên trên các hình khối màu đỏ để làm cho hình vuông có màu xanh lam. Có ba chế độ khác nhau: Dễ, Trung bình và Khó. Phương tiện bao gồm các khối màu trắng đóng vai trò là rào cản. Phần cứng bao gồm tùy chọn xoay các mảnh ghép bằng cách nhấp vào nút ở góc dưới cùng bên phải.

Bạn có thể làm cho tất cả các hình vuông màu xanh?

GỢI Ý: Nếu câu đố quá khó, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên bên phải để bỏ qua câu đố!

3.1 Rating Star
388
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo một ô từ dưới cùng của màn hình để đặt lên trên các hình khối màu đỏ để làm cho hình vuông có màu xanh lam. Có ba chế độ khác nhau: Dễ, Trung bình và Khó. Phương tiện bao gồm các khối màu trắng đóng vai trò là rào cản. Phần cứng bao gồm tùy chọn xoay các mảnh ghép bằng cách nhấn vào nút ở góc dưới cùng bên phải.

Bạn có thể làm cho tất cả các hình vuông màu xanh?

GỢI Ý: Nếu câu đố quá khó, hãy nhấn vào mũi tên ở góc trên bên phải để bỏ qua câu đố!

Nhấp và kéo một ô từ dưới cùng của màn hình để đặt lên trên các hình khối màu đỏ để làm cho hình vuông có màu xanh lam. Có ba chế độ khác nhau: Dễ, Trung bình và Khó. Phương tiện bao gồm các khối màu trắng đóng vai trò là rào cản. Phần cứng bao gồm tùy chọn xoay các mảnh ghép bằng cách nhấp vào nút ở góc dưới cùng bên phải.

Bạn có thể làm cho tất cả các hình vuông màu xanh?

GỢI Ý: Nếu câu đố quá khó, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên bên phải để bỏ qua câu đố!

3.1 Rating Star
388
Phiếu bầu