Heartscape

Hướng dẫn

Nhấp vào một thẻ để chọn nó, sau đó nhấp vào một ô mở để chơi. Bạn chỉ có thể chơi các quân bài bên cạnh các quân bài hiện có. Mục tiêu của bạn là phá hủy các ổ khóa bằng cách đặt các thẻ tấn công (như kiếm) bên cạnh chúng. Nhưng coi chừng! Thẻ tấn công của bạn cũng có thể làm hỏng trái tim của bạn. Khám phá các thẻ mới để xây dựng bộ bài của bạn và sử dụng trái tim của bạn một cách khéo léo!

Nhấp vào một thẻ để chọn nó, sau đó nhấp vào một ô mở để chơi. Bạn chỉ có thể chơi các quân bài bên cạnh các quân bài hiện có. Mục tiêu của bạn là phá hủy các ổ khóa bằng cách đặt các thẻ tấn công (như kiếm) bên cạnh chúng. Nhưng coi chừng! Thẻ tấn công của bạn cũng có thể làm hỏng trái tim của bạn. Khám phá các thẻ mới để xây dựng bộ bài của bạn và sử dụng trái tim của bạn một cách khéo léo!

4.3 Rating Star
2,318
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp vào một thẻ để chọn nó, sau đó nhấp vào một ô mở để chơi. Bạn chỉ có thể chơi các quân bài bên cạnh các quân bài hiện có. Mục tiêu của bạn là phá hủy các ổ khóa bằng cách đặt các thẻ tấn công (như kiếm) bên cạnh chúng. Nhưng coi chừng! Thẻ tấn công của bạn cũng có thể làm hỏng trái tim của bạn. Khám phá các thẻ mới để xây dựng bộ bài của bạn và sử dụng trái tim của bạn một cách khéo léo!

Nhấp vào một thẻ để chọn nó, sau đó nhấp vào một ô mở để chơi. Bạn chỉ có thể chơi các quân bài bên cạnh các quân bài hiện có. Mục tiêu của bạn là phá hủy các ổ khóa bằng cách đặt các thẻ tấn công (như kiếm) bên cạnh chúng. Nhưng coi chừng! Thẻ tấn công của bạn cũng có thể làm hỏng trái tim của bạn. Khám phá các thẻ mới để xây dựng bộ bài của bạn và sử dụng trái tim của bạn một cách khéo léo!

4.3 Rating Star
2,318
Phiếu bầu