Pieces of Cake

Hướng dẫn

Kéo để thêm thành phần. Đặt hai thành phần giống nhau cạnh nhau để kết hợp chúng. Nếu màu của một thành phần khớp với màu trên cạnh của ô bên cạnh, chúng sẽ đổi chỗ cho nhau và kiếm được tiền thưởng.

Nhấp và kéo để thêm thành phần. Đặt hai thành phần giống nhau cạnh nhau để kết hợp chúng. Nếu màu của một thành phần khớp với màu trên cạnh của ô bên cạnh, chúng sẽ đổi chỗ cho nhau và kiếm được tiền thưởng.

4.0 Rating Star
15,881
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo để thêm thành phần. Đặt hai thành phần giống nhau cạnh nhau để kết hợp chúng. Nếu màu của một thành phần khớp với màu trên cạnh của ô bên cạnh, chúng sẽ đổi chỗ cho nhau và kiếm được tiền thưởng.

Nhấp và kéo để thêm thành phần. Đặt hai thành phần giống nhau cạnh nhau để kết hợp chúng. Nếu màu của một thành phần khớp với màu trên cạnh của ô bên cạnh, chúng sẽ đổi chỗ cho nhau và kiếm được tiền thưởng.

4.0 Rating Star
15,881
Phiếu bầu