Bob the Robber To Go

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên để di chuyển Bob. Nhấn vào nút trung tâm để thực hiện các hành động. Đạt được mục tiêu ở mỗi cấp độ và trốn thoát an toàn!

MẸO: Sử dụng cửa hàng để mua các nâng cấp có giá trị.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Bob. Nhấn lên để nhìn vào bên trong đồ vật để tìm tiền. Nhấn phím cách để hạ gục kẻ thù khi chúng ở gần. Đạt được mục tiêu ở mỗi cấp độ và trốn thoát an toàn!

MẸO: Sử dụng cửa hàng để mua các nâng cấp có giá trị.

4.7 Rating Star
201,843
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên để di chuyển Bob. Nhấn vào nút trung tâm để thực hiện các hành động. Đạt được mục tiêu ở mỗi cấp độ và trốn thoát an toàn!

MẸO: Sử dụng cửa hàng để mua các nâng cấp có giá trị.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Bob. Nhấn lên để nhìn vào bên trong đồ vật để tìm tiền. Nhấn phím cách để hạ gục kẻ thù khi chúng ở gần. Đạt được mục tiêu ở mỗi cấp độ và trốn thoát an toàn!

MẸO: Sử dụng cửa hàng để mua các nâng cấp có giá trị.

4.7 Rating Star
201,843
Phiếu bầu