BOBA

Hướng dẫn

Sử dụng phím A/D hoặc phím mũi tên để di chuyển. Nhấn W, SPACE hoặc Z để nhảy. Nếu bạn muốn khởi động lại, hãy nhấn R.

Mục tiêu của bạn là tránh chướng ngại vật và lấy chìa khóa để mở cửa. Khi bạn đứng trong một bong bóng lớn, những chiếc cưa trắng sẽ không thể làm bạn bị thương. Bạn ở trong bong bóng càng lâu, nó càng nhỏ lại!

Nhấn A hoặc D hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Nhấn W, SPACE hoặc Z để nhảy. Nếu bạn muốn khởi động lại, hãy nhấn R.

Mục tiêu của bạn là tránh chướng ngại vật và lấy chìa khóa để mở cửa. Khi bạn đứng trong một bong bóng lớn, những chiếc cưa trắng sẽ không làm bạn bị thương. Bạn ở trong bong bóng càng lâu, nó càng nhỏ lại!

4.3 Rating Star
1,753
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng phím A/D hoặc phím mũi tên để di chuyển. Nhấn W, SPACE hoặc Z để nhảy. Nếu bạn muốn khởi động lại, hãy nhấn R.

Mục tiêu của bạn là tránh chướng ngại vật và lấy chìa khóa để mở cửa. Khi bạn đứng trong một bong bóng lớn, những chiếc cưa trắng sẽ không thể làm bạn bị thương. Bạn ở trong bong bóng càng lâu, nó càng nhỏ lại!

Nhấn A hoặc D hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Nhấn W, SPACE hoặc Z để nhảy. Nếu bạn muốn khởi động lại, hãy nhấn R.

Mục tiêu của bạn là tránh chướng ngại vật và lấy chìa khóa để mở cửa. Khi bạn đứng trong một bong bóng lớn, những chiếc cưa trắng sẽ không làm bạn bị thương. Bạn ở trong bong bóng càng lâu, nó càng nhỏ lại!

4.3 Rating Star
1,753
Phiếu bầu