Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Block Toggle

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,813 Phiếu bầu)
Release :
Jun 19, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhấn các nút 1, 2 và 3 để bật khối được đánh số đó. Đến cổng an toàn.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Kích chuột hoặc sử dụng các phím số 1-2-3 để bật tắt các khối số. Bạn có thể đến cổng an toàn không?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,813 Phiếu bầu)
Release :
Jun 19, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhấn các nút 1, 2 và 3 để bật khối được đánh số đó. Đến cổng an toàn.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Kích chuột hoặc sử dụng các phím số 1-2-3 để bật tắt các khối số. Bạn có thể đến cổng an toàn không?

4.1 Rating Star
3,813
Phiếu bầu