Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Plasticine Bubbles 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(3,370 Phiếu bầu)
Release :
Jun 07, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn phím cách để tách và thu nhỏ bản thân, sau đó nhấn mũi tên xuống trong khi đứng trên bong bóng để kết hợp lại. Thay đổi kích thước cũng thay đổi khả năng của bạn. Đoàn tụ với plasticine màu hồng để hoàn thành mỗi câu đố.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn phím cách để tách và thu nhỏ bản thân, sau đó nhấn mũi tên xuống trong khi đứng trên bong bóng để kết hợp lại. Thay đổi kích thước cũng thay đổi khả năng của bạn. Đoàn tụ với plasticine màu hồng để hoàn thành mỗi câu đố.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(3,370 Phiếu bầu)
Release :
Jun 07, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn phím cách để tách và thu nhỏ bản thân, sau đó nhấn mũi tên xuống trong khi đứng trên bong bóng để kết hợp lại. Thay đổi kích thước cũng thay đổi khả năng của bạn. Đoàn tụ với plasticine màu hồng để hoàn thành mỗi câu đố.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn phím cách để tách và thu nhỏ bản thân, sau đó nhấn mũi tên xuống trong khi đứng trên bong bóng để kết hợp lại. Thay đổi kích thước cũng thay đổi khả năng của bạn. Đoàn tụ với plasticine màu hồng để hoàn thành mỗi câu đố.

4.3 Rating Star
3,370
Phiếu bầu