Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cognite

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(952 Phiếu bầu)
Release :
Nov 24, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Chạm vào một bánh răng để đẩy dây chuyền của nó xuống. Thao tác này cũng sẽ kéo xích của bánh răng được ghép nối với nó. Sử dụng các bánh răng để di chuyển gương lên và xuống, sau đó đi vào một chiếc để di chuyển qua nó.

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Nhấp vào một bánh răng để đẩy chuỗi của nó xuống. Thao tác này cũng sẽ kéo xích của bánh răng được ghép nối với nó. Sử dụng các bánh răng để di chuyển gương lên và xuống, sau đó đi vào gương để đi xuyên qua nó.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(952 Phiếu bầu)
Release :
Nov 24, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Chạm vào một bánh răng để đẩy dây chuyền của nó xuống. Thao tác này cũng sẽ kéo xích của bánh răng được ghép nối với nó. Sử dụng các bánh răng để di chuyển gương lên và xuống, sau đó đi vào một chiếc để di chuyển qua nó.

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Nhấp vào một bánh răng để đẩy chuỗi của nó xuống. Thao tác này cũng sẽ kéo xích của bánh răng được ghép nối với nó. Sử dụng các bánh răng để di chuyển gương lên và xuống, sau đó đi vào gương để đi xuyên qua nó.

4.3 Rating Star
952
Phiếu bầu