Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Plasticine Bubbles

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(13,835 Phiếu bầu)
Release :
Mar 18, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái, phải và nhảy. Nhấn phím cách để tách và thu nhỏ bản thân, sau đó nhấn mũi tên xuống trong khi đứng trên một phần của chính mình để xây dựng lại. Thay đổi kích thước cũng thay đổi khả năng của bạn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái, phải và nhảy. Nhấn phím cách để tách và thu nhỏ bản thân, sau đó nhấn mũi tên xuống trong khi đứng trên một phần của chính mình để xây dựng lại. Thay đổi kích thước cũng thay đổi khả năng của bạn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(13,835 Phiếu bầu)
Release :
Mar 18, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái, phải và nhảy. Nhấn phím cách để tách và thu nhỏ bản thân, sau đó nhấn mũi tên xuống trong khi đứng trên một phần của chính mình để xây dựng lại. Thay đổi kích thước cũng thay đổi khả năng của bạn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái, phải và nhảy. Nhấn phím cách để tách và thu nhỏ bản thân, sau đó nhấn mũi tên xuống trong khi đứng trên một phần của chính mình để xây dựng lại. Thay đổi kích thước cũng thay đổi khả năng của bạn.

3.7 Rating Star
13,835
Phiếu bầu