Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Nymphiad

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(14,014 Phiếu bầu)
Release :
Apr 11, 2019

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thu thập tiền xu ở cuối mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái hoặc phải. Nhấn mũi tên lên để nhảy. Để trượt thùng, nhấn giữ X và di chuyển sang trái hoặc phải.

Mục tiêu của bạn là thu thập tiền xu ở cuối mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái hoặc phải. Nhấn mũi tên lên để nhảy. Để trượt thùng, nhấn giữ X và di chuyển sang trái hoặc phải.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(14,014 Phiếu bầu)
Release :
Apr 11, 2019

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thu thập tiền xu ở cuối mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái hoặc phải. Nhấn mũi tên lên để nhảy. Để trượt thùng, nhấn giữ X và di chuyển sang trái hoặc phải.

Mục tiêu của bạn là thu thập tiền xu ở cuối mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái hoặc phải. Nhấn mũi tên lên để nhảy. Để trượt thùng, nhấn giữ X và di chuyển sang trái hoặc phải.

4.1 Rating Star
14,014
Phiếu bầu