Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tiles In Between

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(2,618 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Jun 11, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột để di chuyển xung quanh các ô và sắp xếp lại các nền tảng. Bạn có thể xây dựng cho mình một con đường để tiếp cận công chúa?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột để di chuyển xung quanh các ô và sắp xếp lại các nền tảng. Bạn có thể xây dựng cho mình một con đường để tiếp cận công chúa?

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(2,618 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Jun 11, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột để di chuyển xung quanh các ô và sắp xếp lại các nền tảng. Bạn có thể xây dựng cho mình một con đường để tiếp cận công chúa?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột để di chuyển xung quanh các ô và sắp xếp lại các nền tảng. Bạn có thể xây dựng cho mình một con đường để tiếp cận công chúa?

4.2 Rating Star
2,618
Phiếu bầu