Car Ferry

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xây dựng một cây cầu để ô tô có thể lái qua phà mà không bị rơi xuống nước.

Di chuyển các đối tượng bằng chuột và nhấp để thả chúng vào vị trí. Khi cây cầu của bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào chiếc xe để nó chạy qua.

Mục tiêu của bạn là xây dựng một cây cầu để ô tô có thể lái qua phà mà không bị rơi xuống nước.

Di chuyển các đối tượng bằng chuột và nhấp để thả chúng vào vị trí. Khi cây cầu của bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào chiếc xe để nó chạy qua.

3.6 Rating Star
9,210
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xây dựng một cây cầu để ô tô có thể lái qua phà mà không bị rơi xuống nước.

Di chuyển các đối tượng bằng chuột và nhấp để thả chúng vào vị trí. Khi cây cầu của bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào chiếc xe để nó chạy qua.

Mục tiêu của bạn là xây dựng một cây cầu để ô tô có thể lái qua phà mà không bị rơi xuống nước.

Di chuyển các đối tượng bằng chuột và nhấp để thả chúng vào vị trí. Khi cây cầu của bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào chiếc xe để nó chạy qua.

3.6 Rating Star
9,210
Phiếu bầu