Cat Around Africa

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để đập vỡ các khối băng và các vật dễ vỡ khác. Lấy thức ăn cho mèo để giành chiến thắng, nhưng bạn cũng sẽ phải để thức ăn tránh xa những đồ vật nguy hiểm. Và hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các khối để hạ gục những con vật muốn lấy thức ăn!

Sử dụng chuột để đập vỡ các khối băng và các vật dễ vỡ khác. Lấy thức ăn cho mèo để giành chiến thắng, nhưng bạn cũng sẽ phải để thức ăn tránh xa những đồ vật nguy hiểm. Và hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các khối để hạ gục những con vật muốn lấy thức ăn!

4.2 Rating Star
1,759
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để đập vỡ các khối băng và các vật dễ vỡ khác. Lấy thức ăn cho mèo để giành chiến thắng, nhưng bạn cũng sẽ phải để thức ăn tránh xa những đồ vật nguy hiểm. Và hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các khối để hạ gục những con vật muốn lấy thức ăn!

Sử dụng chuột để đập vỡ các khối băng và các vật dễ vỡ khác. Lấy thức ăn cho mèo để giành chiến thắng, nhưng bạn cũng sẽ phải để thức ăn tránh xa những đồ vật nguy hiểm. Và hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các khối để hạ gục những con vật muốn lấy thức ăn!

4.2 Rating Star
1,759
Phiếu bầu