Cat Around the World

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để phá vỡ lớp băng và kích hoạt lò xo để giúp chú mèo đói lấy những chiếc bánh mì kẹp thịt của mình.

Sử dụng chuột của bạn để phá vỡ lớp băng và kích hoạt lò xo để giúp chú mèo đói lấy những chiếc bánh mì kẹp thịt của mình.

4.4 Rating Star
3,945
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để phá vỡ lớp băng và kích hoạt lò xo để giúp chú mèo đói lấy những chiếc bánh mì kẹp thịt của mình.

Sử dụng chuột của bạn để phá vỡ lớp băng và kích hoạt lò xo để giúp chú mèo đói lấy những chiếc bánh mì kẹp thịt của mình.

4.4 Rating Star
3,945
Phiếu bầu