Catch the Candy

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để bắn ra ngoạm của bạn. Bám lấy mặt đất để tiến về phía trước và với lấy miếng kẹo để giành chiến thắng!

Giúp sinh vật màu xanh bắt miếng kẹo. Dùng chuột bắn cánh tay của anh ấy để giúp anh ấy di chuyển, bằng cách bám vào kẹo hoặc các đồ vật khác.

4.4 Rating Star
70,060
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để bắn ra ngoạm của bạn. Bám lấy mặt đất để tiến về phía trước và với lấy miếng kẹo để giành chiến thắng!

Giúp sinh vật màu xanh bắt miếng kẹo. Dùng chuột bắn cánh tay của anh ấy để giúp anh ấy di chuyển, bằng cách bám vào kẹo hoặc các đồ vật khác.

4.4 Rating Star
70,060
Phiếu bầu