Catch the Candy Mech

Hướng dẫn

Chạm và giữ để khởi động tay nắm của bạn theo hướng đó. Bạn có thể nắm lấy đồ vật và kéo mình về phía chúng. Mục tiêu của bạn là đạt được mục tiêu trong càng ít bước di chuyển càng tốt.

Giúp sinh vật màu xanh bắt miếng kẹo. Nhắm và bắn cánh tay của anh ấy bằng chuột của bạn để giúp anh ấy di chuyển, bằng cách bám vào kẹo hoặc các đồ vật khác.

4.4 Rating Star
66,070
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và giữ để khởi động tay nắm của bạn theo hướng đó. Bạn có thể nắm lấy đồ vật và kéo mình về phía chúng. Mục tiêu của bạn là đạt được mục tiêu trong càng ít bước di chuyển càng tốt.

Giúp sinh vật màu xanh bắt miếng kẹo. Nhắm và bắn cánh tay của anh ấy bằng chuột của bạn để giúp anh ấy di chuyển, bằng cách bám vào kẹo hoặc các đồ vật khác.

4.4 Rating Star
66,070
Phiếu bầu