Coolmath Games: The Game

Hướng dẫn

Bấm vào bất kỳ khu vực để di chuyển. Để tương tác với người hoặc đồ vật, hãy nhấp vào chúng. Khi đang đối thoại, bạn có thể nhấn nút phát màu trắng để tiếp tục đối thoại hoặc chọn từ một trong các ô đối thoại màu xanh lục để trả lời một nhân vật.

Để truy cập khoảng không quảng cáo của bạn, hãy di chuyển chuột lên đầu màn hình. Bạn có thể nhặt đồ vật bằng cách nhấp vào chúng trong kho của mình và kéo chúng qua một khu vực để thả chúng (nếu đó là vị trí phù hợp với chúng!).

Làm quen với văn phòng và giúp nhóm hoàn thành nhiệm vụ của họ! Bạn có thể phát hiện ra bao nhiêu tài liệu tham khảo?

Bấm vào sàn để di chuyển. Nếu con trỏ chuyển sang hình ảnh mới, điều đó có nghĩa là bạn có thể tương tác với mọi người hoặc đồ vật trong văn phòng. Khi nói chuyện với ai đó, hãy nhấn nút phát màu trắng để tiếp tục cuộc đối thoại hoặc chọn từ một trong các ô lời thoại màu xanh lục để trả lời.

Để truy cập khoảng không quảng cáo của bạn, hãy di chuyển chuột lên đầu màn hình. Bạn có thể sử dụng một mục bằng cách nhặt và kéo mục đó vào vị trí nào đó trên màn hình. Nếu vật phẩm không hoạt động ở vị trí đó, nó sẽ trở lại kho của bạn.

Làm quen với văn phòng và giúp nhóm hoàn thành nhiệm vụ của họ để khởi chạy thành công trò chơi Coolmath mới!

Hãy để mắt đến hàng tấn trứng phục sinh của Coolmath Games. Có bao nhiêu bạn có thể nhận ra?

GỢI Ý: Vào nửa cuối ngày, hãy kiểm tra khay nhớ tạm để tìm mật khẩu. Nhập mật khẩu vào màn hình tiêu đề sẽ cho phép bạn bỏ qua đến giữa trò chơi.

4.5 Rating Star
22,369
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Bấm vào bất kỳ khu vực để di chuyển. Để tương tác với người hoặc đồ vật, hãy nhấp vào chúng. Khi đang đối thoại, bạn có thể nhấn nút phát màu trắng để tiếp tục đối thoại hoặc chọn từ một trong các ô đối thoại màu xanh lục để trả lời một nhân vật.

Để truy cập khoảng không quảng cáo của bạn, hãy di chuyển chuột lên đầu màn hình. Bạn có thể nhặt đồ vật bằng cách nhấp vào chúng trong kho của mình và kéo chúng qua một khu vực để thả chúng (nếu đó là vị trí phù hợp với chúng!).

Làm quen với văn phòng và giúp nhóm hoàn thành nhiệm vụ của họ! Bạn có thể phát hiện ra bao nhiêu tài liệu tham khảo?

Bấm vào sàn để di chuyển. Nếu con trỏ chuyển sang hình ảnh mới, điều đó có nghĩa là bạn có thể tương tác với mọi người hoặc đồ vật trong văn phòng. Khi nói chuyện với ai đó, hãy nhấn nút phát màu trắng để tiếp tục cuộc đối thoại hoặc chọn từ một trong các ô lời thoại màu xanh lục để trả lời.

Để truy cập khoảng không quảng cáo của bạn, hãy di chuyển chuột lên đầu màn hình. Bạn có thể sử dụng một mục bằng cách nhặt và kéo mục đó vào vị trí nào đó trên màn hình. Nếu vật phẩm không hoạt động ở vị trí đó, nó sẽ trở lại kho của bạn.

Làm quen với văn phòng và giúp nhóm hoàn thành nhiệm vụ của họ để khởi chạy thành công trò chơi Coolmath mới!

Hãy để mắt đến hàng tấn trứng phục sinh của Coolmath Games. Có bao nhiêu bạn có thể nhận ra?

GỢI Ý: Vào nửa cuối ngày, hãy kiểm tra khay nhớ tạm để tìm mật khẩu. Nhập mật khẩu vào màn hình tiêu đề sẽ cho phép bạn bỏ qua đến giữa trò chơi.

4.5 Rating Star
22,369
Phiếu bầu