Handulum+

Hướng dẫn

Nhấp và giữ để xoay quả bóng xung quanh con chuột của bạn. Khi đã sẵn sàng, thả bóng ra. Đưa bóng đến vạch xanh một cách an toàn.

Nhấp và giữ để xoay quả bóng xung quanh con chuột của bạn. Khi đã sẵn sàng, thả bóng ra. Đưa bóng đến vạch xanh một cách an toàn.

4.4 Rating Star
183,511
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp và giữ để xoay quả bóng xung quanh con chuột của bạn. Khi đã sẵn sàng, thả bóng ra. Đưa bóng đến vạch xanh một cách an toàn.

Nhấp và giữ để xoay quả bóng xung quanh con chuột của bạn. Khi đã sẵn sàng, thả bóng ra. Đưa bóng đến vạch xanh một cách an toàn.

4.4 Rating Star
183,511
Phiếu bầu