Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Hookshot

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(4,517 Phiếu bầu)
Release :
Oct 09, 2018

Hướng dẫn

Nhấp để bắn móc của bạn và kéo mình về phía trước. Chạm vào khối vàng mà không đâm vào bất kỳ gai nào để giành chiến thắng.

Nhấp để bắn móc của bạn và kéo mình về phía trước. Chạm vào khối vàng mà không đâm vào bất kỳ gai nào để giành chiến thắng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(4,517 Phiếu bầu)
Release :
Oct 09, 2018

Hướng dẫn

Nhấp để bắn móc của bạn và kéo mình về phía trước. Chạm vào khối vàng mà không đâm vào bất kỳ gai nào để giành chiến thắng.

Nhấp để bắn móc của bạn và kéo mình về phía trước. Chạm vào khối vàng mà không đâm vào bất kỳ gai nào để giành chiến thắng.

4.0 Rating Star
4,517
Phiếu bầu