Knightin'

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Z hoặc J để vung kiếm. Sử dụng phím dài để mở rương và cửa bị khóa. Kết hợp tất cả lại với nhau để tìm và đánh bại trùm cuối ở tầng dưới cùng của ngục tối!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Z hoặc J để vung kiếm. Sử dụng phím dài để mở rương và cửa bị khóa. Kết hợp tất cả lại với nhau để tìm và đánh bại trùm cuối ở tầng dưới cùng của ngục tối!

4.4 Rating Star
29,216
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Z hoặc J để vung kiếm. Sử dụng phím dài để mở rương và cửa bị khóa. Kết hợp tất cả lại với nhau để tìm và đánh bại trùm cuối ở tầng dưới cùng của ngục tối!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Z hoặc J để vung kiếm. Sử dụng phím dài để mở rương và cửa bị khóa. Kết hợp tất cả lại với nhau để tìm và đánh bại trùm cuối ở tầng dưới cùng của ngục tối!

4.4 Rating Star
29,216
Phiếu bầu