Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Light On

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 27, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(1,439 Phiếu bầu)
Release :
Jan 25, 2017

Hướng dẫn

Nhấn để đặt đèn trong phòng. Lấp đầy căn phòng bằng ánh sáng để giải từng câu đố. Bạn cần chạm vào bóng đèn và các đồ vật khác trong kho của mình để đặt chúng.

Sử dụng chuột để đặt đèn trong phòng. Lấp đầy căn phòng bằng ánh sáng để giải từng câu đố. Trong các câu đố sau này, bạn sẽ có các đối tượng khác mà bạn cần nhấp và chọn. Mỗi người có khả năng riêng của mình.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 27, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(1,439 Phiếu bầu)
Release :
Jan 25, 2017

Hướng dẫn

Nhấn để đặt đèn trong phòng. Lấp đầy căn phòng bằng ánh sáng để giải từng câu đố. Bạn cần chạm vào bóng đèn và các đồ vật khác trong kho của mình để đặt chúng.

Sử dụng chuột để đặt đèn trong phòng. Lấp đầy căn phòng bằng ánh sáng để giải từng câu đố. Trong các câu đố sau này, bạn sẽ có các đối tượng khác mà bạn cần nhấp và chọn. Mỗi người có khả năng riêng của mình.

3.9 Rating Star
1,439
Phiếu bầu