Proximity

Hướng dẫn

Nhấp vào một trong các màu và kéo nó vào một vòng tròn màu trắng để đặt nó. Các màu cơ bản (đỏ, vàng, xanh lam) có thể được kết nối thông qua các màu thứ cấp (cam, lục, tím). Bạn cũng có thể kết nối bất kỳ màu nào với chính nó. Đặt tất cả các màu một cách chính xác để giải từng câu đố trong Proximity!

GỢI Ý: Nếu bạn kết nối hai màu và thấy một đường đứt nét màu đen, điều đó có nghĩa là không thể kết nối các màu đó.

Nhấp vào một trong các màu và kéo nó vào một vòng tròn màu trắng để đặt nó. Các màu cơ bản (đỏ, vàng, xanh lam) có thể được kết nối thông qua các màu thứ cấp (cam, lục, tím). Bạn cũng có thể kết nối bất kỳ màu nào với chính nó. Đặt tất cả các màu một cách chính xác để giải từng câu đố trong Proximity!

GỢI Ý: Nếu bạn kết nối hai màu và thấy một đường đứt nét màu đen, điều đó có nghĩa là không thể kết nối các màu đó.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp vào một trong các màu và kéo nó vào một vòng tròn màu trắng để đặt nó. Các màu cơ bản (đỏ, vàng, xanh lam) có thể được kết nối thông qua các màu thứ cấp (cam, lục, tím). Bạn cũng có thể kết nối bất kỳ màu nào với chính nó. Đặt tất cả các màu một cách chính xác để giải từng câu đố trong Proximity!

GỢI Ý: Nếu bạn kết nối hai màu và thấy một đường đứt nét màu đen, điều đó có nghĩa là không thể kết nối các màu đó.

Nhấp vào một trong các màu và kéo nó vào một vòng tròn màu trắng để đặt nó. Các màu cơ bản (đỏ, vàng, xanh lam) có thể được kết nối thông qua các màu thứ cấp (cam, lục, tím). Bạn cũng có thể kết nối bất kỳ màu nào với chính nó. Đặt tất cả các màu một cách chính xác để giải từng câu đố trong Proximity!

GỢI Ý: Nếu bạn kết nối hai màu và thấy một đường đứt nét màu đen, điều đó có nghĩa là không thể kết nối các màu đó.