Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Out of Wind

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star2.9 / 5(666 Phiếu bầu)
Release :
Oct 27, 2014

Hướng dẫn

Nhặt bánh răng bằng chuột và đặt chúng dưới lòng đất để khôi phục điện cho ngôi làng. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn đúng kích cỡ!

Nhặt bánh răng bằng chuột và đặt chúng dưới lòng đất để khôi phục điện cho ngôi làng. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn đúng kích cỡ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star2.9 / 5(666 Phiếu bầu)
Release :
Oct 27, 2014

Hướng dẫn

Nhặt bánh răng bằng chuột và đặt chúng dưới lòng đất để khôi phục điện cho ngôi làng. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn đúng kích cỡ!

Nhặt bánh răng bằng chuột và đặt chúng dưới lòng đất để khôi phục điện cho ngôi làng. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn đúng kích cỡ!

2.9 Rating Star
666
Phiếu bầu