Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Planet Elain Sort

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(369 Phiếu bầu)
Release :
Mar 06, 2015

Hướng dẫn

Kéo bánh xe vào ổ cắm để khởi động máy. Máy sẽ không khởi động trừ khi tất cả các mặt của bánh xe khớp với nhau. Nhấp vào một bánh xe khi nó đã được đặt để xoay bánh xe và làm cho các cạnh khớp với nhau.

Kéo bánh xe vào ổ cắm để khởi động máy. Máy sẽ không khởi động trừ khi tất cả các mặt của bánh xe khớp với nhau. Nhấp vào một bánh xe khi nó đã được đặt để xoay bánh xe và làm cho các cạnh khớp với nhau.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(369 Phiếu bầu)
Release :
Mar 06, 2015

Hướng dẫn

Kéo bánh xe vào ổ cắm để khởi động máy. Máy sẽ không khởi động trừ khi tất cả các mặt của bánh xe khớp với nhau. Nhấp vào một bánh xe khi nó đã được đặt để xoay bánh xe và làm cho các cạnh khớp với nhau.

Kéo bánh xe vào ổ cắm để khởi động máy. Máy sẽ không khởi động trừ khi tất cả các mặt của bánh xe khớp với nhau. Nhấp vào một bánh xe khi nó đã được đặt để xoay bánh xe và làm cho các cạnh khớp với nhau.

3.5 Rating Star
369
Phiếu bầu