Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Hexagonator

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(184 Phiếu bầu)
Release :
Mar 09, 2015

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để trao đổi gạch. Sắp xếp các ô với các chuỗi màu sao cho tất cả các màu phù hợp được kết nối với nhau. Hãy chắc chắn rằng không có kết thúc lỏng lẻo!

Sử dụng chuột của bạn để trao đổi gạch. Sắp xếp các ô với các chuỗi màu sao cho tất cả các màu phù hợp được kết nối với nhau. Hãy chắc chắn rằng không có kết thúc lỏng lẻo!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(184 Phiếu bầu)
Release :
Mar 09, 2015

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để trao đổi gạch. Sắp xếp các ô với các chuỗi màu sao cho tất cả các màu phù hợp được kết nối với nhau. Hãy chắc chắn rằng không có kết thúc lỏng lẻo!

Sử dụng chuột của bạn để trao đổi gạch. Sắp xếp các ô với các chuỗi màu sao cho tất cả các màu phù hợp được kết nối với nhau. Hãy chắc chắn rằng không có kết thúc lỏng lẻo!

3.7 Rating Star
184
Phiếu bầu