Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Lynk

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(2,293 Phiếu bầu)
Release :
Aug 23, 2021

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để vẽ đường dẫn nối các vòng tròn lớn màu xanh lam. Các cấp độ khác nhau có thêm những thách thức. Con đường của bạn phải đi qua từng viên ngọc xanh. Bạn cũng cần tách tất cả các ô vuông màu cam và tím sao cho chúng nằm ở các phía khác nhau của đường thẳng.

Nhấp và kéo để vẽ đường dẫn nối các vòng tròn lớn màu xanh lam. Các cấp độ khác nhau có thêm những thách thức. Con đường của bạn phải đi qua từng viên ngọc xanh. Bạn cũng cần tách tất cả các ô vuông màu cam và tím sao cho chúng nằm ở các phía khác nhau của đường thẳng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(2,293 Phiếu bầu)
Release :
Aug 23, 2021

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để vẽ đường dẫn nối các vòng tròn lớn màu xanh lam. Các cấp độ khác nhau có thêm những thách thức. Con đường của bạn phải đi qua từng viên ngọc xanh. Bạn cũng cần tách tất cả các ô vuông màu cam và tím sao cho chúng nằm ở các phía khác nhau của đường thẳng.

Nhấp và kéo để vẽ đường dẫn nối các vòng tròn lớn màu xanh lam. Các cấp độ khác nhau có thêm những thách thức. Con đường của bạn phải đi qua từng viên ngọc xanh. Bạn cũng cần tách tất cả các ô vuông màu cam và tím sao cho chúng nằm ở các phía khác nhau của đường thẳng.

3.8 Rating Star
2,293
Phiếu bầu