Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Move Here Move There

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,074 Phiếu bầu)
Release :
Aug 02, 2019

Hướng dẫn

Di chuyển chùm sáng từ ô màu xanh đậm sang mục tiêu màu xanh lá cây. Kéo để di chuyển các ô màu xanh nhạt xung quanh. Các mũi tên cho bạn biết hướng mà quả bóng sẽ di chuyển sau khi chạm vào ô đó. Nhấn play để bắt đầu di chuyển.

Mục tiêu của bạn là di chuyển chùm sáng từ ô màu xanh đậm sang ô mục tiêu màu xanh lá cây. Nhấp và kéo để di chuyển các ô màu xanh nhạt xung quanh. Các con số trong hộp cho bạn biết chùm tia sẽ di chuyển bao nhiêu ô vuông khi chạm vào ô đó và các mũi tên cho biết hướng đi. Khi bạn nghĩ rằng con đường của mình sẽ hoạt động, hãy nhấn play để xem nó di chuyển. (Vẫn chưa rõ? Hãy xem phần "Cách chơi".)

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,074 Phiếu bầu)
Release :
Aug 02, 2019

Hướng dẫn

Di chuyển chùm sáng từ ô màu xanh đậm sang mục tiêu màu xanh lá cây. Kéo để di chuyển các ô màu xanh nhạt xung quanh. Các mũi tên cho bạn biết hướng mà quả bóng sẽ di chuyển sau khi chạm vào ô đó. Nhấn play để bắt đầu di chuyển.

Mục tiêu của bạn là di chuyển chùm sáng từ ô màu xanh đậm sang ô mục tiêu màu xanh lá cây. Nhấp và kéo để di chuyển các ô màu xanh nhạt xung quanh. Các con số trong hộp cho bạn biết chùm tia sẽ di chuyển bao nhiêu ô vuông khi chạm vào ô đó và các mũi tên cho biết hướng đi. Khi bạn nghĩ rằng con đường của mình sẽ hoạt động, hãy nhấn play để xem nó di chuyển. (Vẫn chưa rõ? Hãy xem phần "Cách chơi".)

3.4 Rating Star
1,074
Phiếu bầu