Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Onus

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,615 Phiếu bầu)
Release :
Jul 19, 2019

Hướng dẫn

Chạm vào một tiền đồn để chuyển một đồng xu tới mọi tiền đồn được kết nối. Mục tiêu của bạn là làm cho tất cả các tiền đồn có 0 xu trở lên.

Nhấp vào một tiền đồn để chuyển một đồng xu cho mọi tiền đồn được kết nối. Mục tiêu của bạn là làm cho tất cả các tiền đồn có 0 xu trở lên.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,615 Phiếu bầu)
Release :
Jul 19, 2019

Hướng dẫn

Chạm vào một tiền đồn để chuyển một đồng xu tới mọi tiền đồn được kết nối. Mục tiêu của bạn là làm cho tất cả các tiền đồn có 0 xu trở lên.

Nhấp vào một tiền đồn để chuyển một đồng xu cho mọi tiền đồn được kết nối. Mục tiêu của bạn là làm cho tất cả các tiền đồn có 0 xu trở lên.

4.0 Rating Star
1,615
Phiếu bầu