Batteries Inside

Hướng dẫn

Kéo phích cắm hình tròn từ pin vào đèn. Mỗi đèn cần một lượng điện áp nhất định, vì vậy hãy chú ý đến các con số trên pin!

Nhấp và kéo các phích cắm hình tròn từ pin đến bóng đèn. Mỗi đèn cần một lượng điện áp nhất định, vì vậy hãy chú ý đến các con số trên pin!

4.2 Rating Star
5,822
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo phích cắm hình tròn từ pin vào đèn. Mỗi đèn cần một lượng điện áp nhất định, vì vậy hãy chú ý đến các con số trên pin!

Nhấp và kéo các phích cắm hình tròn từ pin đến bóng đèn. Mỗi đèn cần một lượng điện áp nhất định, vì vậy hãy chú ý đến các con số trên pin!

4.2 Rating Star
5,822
Phiếu bầu