Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Protect the Museum

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(6,522 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 21, 2023
Release:
Mar 24, 2016
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Cài đặt một hệ thống laser mới trong mỗi phòng bảo tàng. Bạn cần đảm bảo rằng mỗi hiện vật có số lượng tia laser phù hợp chạm vào nó. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng tất cả các ô lát sàn trống đều được bao phủ bởi tia laser.

Cài đặt một hệ thống laser mới trong mỗi phòng bảo tàng. Để cài đặt đúng cách, bạn cần thực hiện hai việc:

1. Đảm bảo rằng mỗi hiện vật có số lượng tia laser phù hợp chạm vào nó.
2. Đảm bảo rằng tất cả các ô lát sàn trống đều được bao phủ bởi tia laser.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(6,522 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 21, 2023
Release:
Mar 24, 2016
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Cài đặt một hệ thống laser mới trong mỗi phòng bảo tàng. Bạn cần đảm bảo rằng mỗi hiện vật có số lượng tia laser phù hợp chạm vào nó. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng tất cả các ô lát sàn trống đều được bao phủ bởi tia laser.

Cài đặt một hệ thống laser mới trong mỗi phòng bảo tàng. Để cài đặt đúng cách, bạn cần thực hiện hai việc:

1. Đảm bảo rằng mỗi hiện vật có số lượng tia laser phù hợp chạm vào nó.
2. Đảm bảo rằng tất cả các ô lát sàn trống đều được bao phủ bởi tia laser.

3.2 Rating Star
6,522
Phiếu bầu