Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Nambers

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(592 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 08, 2022
Release:
Mar 23, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo và chọn các ô được đánh số để thay đổi số. Bạn phải chọn một nhóm các ô bằng với số mà chúng đang hiển thị. Sau đó kéo sang trái hoặc phải để thay đổi số và khớp với mục tiêu ở cuối màn hình.

Kéo và chọn các ô được đánh số để thay đổi số. Bạn phải chọn một nhóm các ô bằng với số mà chúng đang hiển thị. Sau đó kéo sang trái hoặc phải để thay đổi số và khớp với mục tiêu ở cuối màn hình.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(592 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 08, 2022
Release:
Mar 23, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo và chọn các ô được đánh số để thay đổi số. Bạn phải chọn một nhóm các ô bằng với số mà chúng đang hiển thị. Sau đó kéo sang trái hoặc phải để thay đổi số và khớp với mục tiêu ở cuối màn hình.

Kéo và chọn các ô được đánh số để thay đổi số. Bạn phải chọn một nhóm các ô bằng với số mà chúng đang hiển thị. Sau đó kéo sang trái hoặc phải để thay đổi số và khớp với mục tiêu ở cuối màn hình.

3.5 Rating Star
592
Phiếu bầu