Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Numberhood

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(881 Phiếu bầu)
Release :
Feb 20, 2018

Hướng dẫn

Kéo một ô để di chuyển nó xung quanh. Con số trên ô cho bạn biết cần chạm vào bao nhiêu ô.

Nhấp và kéo một ô để di chuyển xung quanh. Con số trên ô cho bạn biết cần chạm vào bao nhiêu ô. Gạch màu cam có quá ít kết nối và gạch đỏ có quá nhiều. Biến tất cả chúng thành màu xanh lá cây để giành chiến thắng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(881 Phiếu bầu)
Release :
Feb 20, 2018

Hướng dẫn

Kéo một ô để di chuyển nó xung quanh. Con số trên ô cho bạn biết cần chạm vào bao nhiêu ô.

Nhấp và kéo một ô để di chuyển xung quanh. Con số trên ô cho bạn biết cần chạm vào bao nhiêu ô. Gạch màu cam có quá ít kết nối và gạch đỏ có quá nhiều. Biến tất cả chúng thành màu xanh lá cây để giành chiến thắng.

3.9 Rating Star
881
Phiếu bầu