Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Number Collector

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
May 22, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(916 Phiếu bầu)
Release :
Feb 03, 2023

Hướng dẫn

Nhấn và kéo vào một số để bắt đầu thêm. Kết nối các số cộng với số mục tiêu ở trên cùng.

Cứ sau 100 điểm, bạn sẽ đến một điểm kiểm tra và giành được vương miện!

Nếu bạn mắc lỗi, hãy chạm vào bên ngoài lưới để khởi động lại.

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn khi giải câu đố sau khi đạt 100 điểm, hãy nhấn vào nút màu xanh lục phát sáng ở góc. Bạn có thể sử dụng tăng sức mạnh để có thêm thời gian hoặc gợi ý về cách giải câu đố.

Nhấp và kéo vào một số để bắt đầu thêm. Kết nối các số cộng với số mục tiêu ở trên cùng.

Cứ sau 100 điểm, bạn sẽ đến một điểm kiểm tra và giành được vương miện!

Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấp vào bên ngoài lưới để khởi động lại.

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn khi giải câu đố sau khi đạt 100 điểm, hãy nhấp vào nút màu xanh lục phát sáng ở góc. Bạn có thể sử dụng tăng sức mạnh để có thêm thời gian hoặc gợi ý về cách giải câu đố.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
May 22, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(916 Phiếu bầu)
Release :
Feb 03, 2023

Hướng dẫn

Nhấn và kéo vào một số để bắt đầu thêm. Kết nối các số cộng với số mục tiêu ở trên cùng.

Cứ sau 100 điểm, bạn sẽ đến một điểm kiểm tra và giành được vương miện!

Nếu bạn mắc lỗi, hãy chạm vào bên ngoài lưới để khởi động lại.

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn khi giải câu đố sau khi đạt 100 điểm, hãy nhấn vào nút màu xanh lục phát sáng ở góc. Bạn có thể sử dụng tăng sức mạnh để có thêm thời gian hoặc gợi ý về cách giải câu đố.

Nhấp và kéo vào một số để bắt đầu thêm. Kết nối các số cộng với số mục tiêu ở trên cùng.

Cứ sau 100 điểm, bạn sẽ đến một điểm kiểm tra và giành được vương miện!

Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấp vào bên ngoài lưới để khởi động lại.

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn khi giải câu đố sau khi đạt 100 điểm, hãy nhấp vào nút màu xanh lục phát sáng ở góc. Bạn có thể sử dụng tăng sức mạnh để có thêm thời gian hoặc gợi ý về cách giải câu đố.

4.1 Rating Star
916
Phiếu bầu