Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Natural Selection 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(10,433 Phiếu bầu)
Release :
Jun 15, 2015

Hướng dẫn

Đánh ruồi bằng những chú chân dài của bố để bắt chúng trong mạng của mình. Nhắm và nhấp chuột để gắn trang web của bạn vào ruồi hoặc tường và di chuyển. Đừng để bị tấn công bởi những con ong!

Đánh ruồi bằng những chú chân dài của bố để bắt chúng trong mạng của mình. Nhắm và nhấp chuột để gắn trang web của bạn vào ruồi hoặc tường và di chuyển. Đừng để bị tấn công bởi những con ong!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(10,433 Phiếu bầu)
Release :
Jun 15, 2015

Hướng dẫn

Đánh ruồi bằng những chú chân dài của bố để bắt chúng trong mạng của mình. Nhắm và nhấp chuột để gắn trang web của bạn vào ruồi hoặc tường và di chuyển. Đừng để bị tấn công bởi những con ong!

Đánh ruồi bằng những chú chân dài của bố để bắt chúng trong mạng của mình. Nhắm và nhấp chuột để gắn trang web của bạn vào ruồi hoặc tường và di chuyển. Đừng để bị tấn công bởi những con ong!

4.3 Rating Star
10,433
Phiếu bầu