Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Naya's Quest

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(2,382 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 20, 2022
Release:
Oct 16, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Naya. Nhấn Z để nhảy. Khi bạn tìm thấy nó, hãy nhấn X để sử dụng máy quét và xem các mặt cắt ngang của các ô. Bạn sẽ cần học cách đọc bóng ở cuối màn hình để tìm đường an toàn qua các màn chơi.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Naya. Nhấn Z để nhảy. Khi bạn tìm thấy nó, hãy nhấn X để sử dụng máy quét và xem các mặt cắt ngang của các ô. Bạn sẽ cần học cách đọc bóng ở cuối màn hình để tìm đường an toàn qua các màn chơi.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(2,382 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 20, 2022
Release:
Oct 16, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Naya. Nhấn Z để nhảy. Khi bạn tìm thấy nó, hãy nhấn X để sử dụng máy quét và xem các mặt cắt ngang của các ô. Bạn sẽ cần học cách đọc bóng ở cuối màn hình để tìm đường an toàn qua các màn chơi.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Naya. Nhấn Z để nhảy. Khi bạn tìm thấy nó, hãy nhấn X để sử dụng máy quét và xem các mặt cắt ngang của các ô. Bạn sẽ cần học cách đọc bóng ở cuối màn hình để tìm đường an toàn qua các màn chơi.

3.6 Rating Star
2,382
Phiếu bầu