Number Collector

Hướng dẫn

Nhấn và kéo vào một số để bắt đầu thêm. Kết nối các số cộng với số mục tiêu ở trên cùng.

Cứ sau 100 điểm, bạn sẽ đến một điểm kiểm tra và giành được vương miện!

Nếu bạn mắc lỗi, hãy chạm vào bên ngoài lưới để khởi động lại.

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn khi giải câu đố sau khi đạt 100 điểm, hãy nhấn vào nút màu xanh lục phát sáng ở góc. Bạn có thể sử dụng tăng sức mạnh để có thêm thời gian hoặc gợi ý về cách giải câu đố.

Nhấp và kéo vào một số để bắt đầu thêm. Kết nối các số cộng với số mục tiêu ở trên cùng.

Cứ sau 100 điểm, bạn sẽ đến một điểm kiểm tra và giành được vương miện!

Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấp vào bên ngoài lưới để khởi động lại.

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn khi giải câu đố sau khi đạt 100 điểm, hãy nhấp vào nút màu xanh lục phát sáng ở góc. Bạn có thể sử dụng tăng sức mạnh để có thêm thời gian hoặc gợi ý về cách giải câu đố.

4.1 Rating Star
850
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn và kéo vào một số để bắt đầu thêm. Kết nối các số cộng với số mục tiêu ở trên cùng.

Cứ sau 100 điểm, bạn sẽ đến một điểm kiểm tra và giành được vương miện!

Nếu bạn mắc lỗi, hãy chạm vào bên ngoài lưới để khởi động lại.

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn khi giải câu đố sau khi đạt 100 điểm, hãy nhấn vào nút màu xanh lục phát sáng ở góc. Bạn có thể sử dụng tăng sức mạnh để có thêm thời gian hoặc gợi ý về cách giải câu đố.

Nhấp và kéo vào một số để bắt đầu thêm. Kết nối các số cộng với số mục tiêu ở trên cùng.

Cứ sau 100 điểm, bạn sẽ đến một điểm kiểm tra và giành được vương miện!

Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấp vào bên ngoài lưới để khởi động lại.

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn khi giải câu đố sau khi đạt 100 điểm, hãy nhấp vào nút màu xanh lục phát sáng ở góc. Bạn có thể sử dụng tăng sức mạnh để có thêm thời gian hoặc gợi ý về cách giải câu đố.

4.1 Rating Star
850
Phiếu bầu