Off the Line

Hướng dẫn

Nhấn để chuyển từ dòng này sang dòng khác. Lấy tất cả các đồng xu màu vàng mà không cần chạm vào các thanh màu đỏ hoặc bay ra khỏi màn hình.

Bấm để nhảy ra khỏi dòng. Lấy tất cả các đồng xu màu vàng mà không cần chạm vào các thanh màu đỏ hoặc bay ra khỏi màn hình. Có treo của nó? Hãy thử Chế độ Ultra Mega siêu khó!

3.8 Rating Star
21,215
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để chuyển từ dòng này sang dòng khác. Lấy tất cả các đồng xu màu vàng mà không cần chạm vào các thanh màu đỏ hoặc bay ra khỏi màn hình.

Bấm để nhảy ra khỏi dòng. Lấy tất cả các đồng xu màu vàng mà không cần chạm vào các thanh màu đỏ hoặc bay ra khỏi màn hình. Có treo của nó? Hãy thử Chế độ Ultra Mega siêu khó!

3.8 Rating Star
21,215
Phiếu bầu