On the Road

Hướng dẫn

Đánh bại quái vật để nhận EXP và lên cấp. Khi bạn đủ mạnh, hãy đi theo các mũi tên và đầu lâu để đối đầu với trùm cuối!

Điều khiển:

 • W/A/S/D = Di chuyển
 • Nhấp chuột trái = Tấn công
 • Nhấp chuột phải = Bắn
 • Phím cách = Né tránh/Lăn
 • Thay đổi = Chữa lành
 • E = Đặt và kích hoạt Bom (Sau khi bạn mở khóa chúng)
 • Nhập = Tạm dừng

Đánh bại quái vật để nhận EXP và lên cấp. Khi bạn đủ mạnh, hãy đi theo các mũi tên và đầu lâu để đối đầu với trùm cuối!

Điều khiển:

 • W/A/S/D = Di chuyển
 • Nhấp chuột trái = Tấn công
 • Nhấp chuột phải = Bắn
 • Phím cách = Né tránh/Lăn
 • Thay đổi = Chữa lành
 • E = Đặt và kích hoạt Bom (Sau khi bạn mở khóa chúng)
 • Nhập = Tạm dừng
4.2 Rating Star
9,065
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Đánh bại quái vật để nhận EXP và lên cấp. Khi bạn đủ mạnh, hãy đi theo các mũi tên và đầu lâu để đối đầu với trùm cuối!

Điều khiển:

 • W/A/S/D = Di chuyển
 • Nhấp chuột trái = Tấn công
 • Nhấp chuột phải = Bắn
 • Phím cách = Né tránh/Lăn
 • Thay đổi = Chữa lành
 • E = Đặt và kích hoạt Bom (Sau khi bạn mở khóa chúng)
 • Nhập = Tạm dừng

Đánh bại quái vật để nhận EXP và lên cấp. Khi bạn đủ mạnh, hãy đi theo các mũi tên và đầu lâu để đối đầu với trùm cuối!

Điều khiển:

 • W/A/S/D = Di chuyển
 • Nhấp chuột trái = Tấn công
 • Nhấp chuột phải = Bắn
 • Phím cách = Né tránh/Lăn
 • Thay đổi = Chữa lành
 • E = Đặt và kích hoạt Bom (Sau khi bạn mở khóa chúng)
 • Nhập = Tạm dừng
4.2 Rating Star
9,065
Phiếu bầu