Pipe Ball Puzzle

Hướng dẫn

Chạm và kéo các đường ống để kết nối chúng trên lưới. Sau khi lưới hoàn tất, hãy nhấn vào nút màu xanh lá cây ở cuối màn hình để các quả bóng lăn!

Mỗi đầu có một số cho biết nó có thể chứa bao nhiêu quả bóng. Nếu các số không thẳng hàng, hãy nhấn vào nút màu đỏ để bắt đầu lại câu đố và sắp xếp lại các mảnh trên lưới.

Nhấp chuột trái và kéo các đường ống để kết nối chúng trên lưới. Sau khi lưới hoàn tất, hãy nhấp vào nút màu xanh lục ở cuối màn hình để các quả bóng lăn!

Mỗi đầu có một số cho biết nó có thể chứa bao nhiêu quả bóng. Nếu các số không thẳng hàng, hãy nhấp vào nút màu đỏ để bắt đầu lại câu đố và sắp xếp lại các mảnh trên lưới.

4.5 Rating Star
220
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo các đường ống để kết nối chúng trên lưới. Sau khi lưới hoàn tất, hãy nhấn vào nút màu xanh lá cây ở cuối màn hình để các quả bóng lăn!

Mỗi đầu có một số cho biết nó có thể chứa bao nhiêu quả bóng. Nếu các số không thẳng hàng, hãy nhấn vào nút màu đỏ để bắt đầu lại câu đố và sắp xếp lại các mảnh trên lưới.

Nhấp chuột trái và kéo các đường ống để kết nối chúng trên lưới. Sau khi lưới hoàn tất, hãy nhấp vào nút màu xanh lục ở cuối màn hình để các quả bóng lăn!

Mỗi đầu có một số cho biết nó có thể chứa bao nhiêu quả bóng. Nếu các số không thẳng hàng, hãy nhấp vào nút màu đỏ để bắt đầu lại câu đố và sắp xếp lại các mảnh trên lưới.

4.5 Rating Star
220
Phiếu bầu