Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

BOBA

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 24, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(1,923 Phiếu bầu)
Release :
Dec 01, 2022

Hướng dẫn

Sử dụng phím A/D hoặc phím mũi tên để di chuyển. Nhấn W, SPACE hoặc Z để nhảy. Nếu bạn muốn khởi động lại, hãy nhấn R.

Mục tiêu của bạn là tránh chướng ngại vật và lấy chìa khóa để mở cửa. Khi bạn đứng trong một bong bóng lớn, những chiếc cưa trắng sẽ không thể làm bạn bị thương. Bạn ở trong bong bóng càng lâu, nó càng nhỏ lại!

Nhấn A hoặc D hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Nhấn W, SPACE hoặc Z để nhảy. Nếu bạn muốn khởi động lại, hãy nhấn R.

Mục tiêu của bạn là tránh chướng ngại vật và lấy chìa khóa để mở cửa. Khi bạn đứng trong một bong bóng lớn, những chiếc cưa trắng sẽ không làm bạn bị thương. Bạn ở trong bong bóng càng lâu, nó càng nhỏ lại!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 24, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(1,923 Phiếu bầu)
Release :
Dec 01, 2022

Hướng dẫn

Sử dụng phím A/D hoặc phím mũi tên để di chuyển. Nhấn W, SPACE hoặc Z để nhảy. Nếu bạn muốn khởi động lại, hãy nhấn R.

Mục tiêu của bạn là tránh chướng ngại vật và lấy chìa khóa để mở cửa. Khi bạn đứng trong một bong bóng lớn, những chiếc cưa trắng sẽ không thể làm bạn bị thương. Bạn ở trong bong bóng càng lâu, nó càng nhỏ lại!

Nhấn A hoặc D hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Nhấn W, SPACE hoặc Z để nhảy. Nếu bạn muốn khởi động lại, hãy nhấn R.

Mục tiêu của bạn là tránh chướng ngại vật và lấy chìa khóa để mở cửa. Khi bạn đứng trong một bong bóng lớn, những chiếc cưa trắng sẽ không làm bạn bị thương. Bạn ở trong bong bóng càng lâu, nó càng nhỏ lại!

4.3 Rating Star
1,923
Phiếu bầu